Χρηματικό Ένταλμα 46103/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:45:23

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΧΝΛ46Ψ8ΧΒ-Φ3Ο