Χρηματικό Ένταλμα 46104/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:47:29

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΜΖ46Ψ8ΧΒ-2ΡΦ