Χρηματικό Ένταλμα 46106/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:53:25

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΤ946Ψ8ΧΒ-ΙΣ7