Χρηματικό Ένταλμα 46107/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 20:07:36

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΟΥ46Ψ8ΧΒ-ΨΜ2