Χρηματικό Ένταλμα 46109/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:50:53

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙ1Δ46Ψ8ΧΒ-3Σ3