Χρηματικό Ένταλμα 46111/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 20:04:00

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ01Φ46Ψ8ΧΒ-6ΦΑ