Χρηματικό Ένταλμα 46112/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:56:06

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΦΙ46Ψ8ΧΒ-ΥΟΙ