Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:11 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/900Ρ46Ψ842-36Σ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:13 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΩΔ46Ψ842-ΙΗΦ

Δημοσιεύθηκε την

Εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:27:47 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 6167 Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/637ΛΩΛΞ-ΔΑΓ

Δημοσιεύθηκε την

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ JERSEY ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΧ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:31:45 Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε Οργανωτικές ομάδες: 99221104 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΚΘ469ΗΞΣ-7ΓΣ

Δημοσιεύθηκε την

Απάντηση σε αίτημά σας σχετικά με α) Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφο κτήριο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου και Ευαγγελίας Λιαγκρή εμβαδού 170,94 τμ. εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίας Θεοδοσίας με τα παρεκκλήσια Ταξιαρχών και Αγ. Σεβαστιανού στη Χώρα Νάξου και β) Αλλαγή χρήσης τμήματος ισογείου από κατάστημα σε κατοικία καθώς και αντικατάσταση της οροφής απόληξης του κλιμακοστασίου, στο ως άνω ακίνητο

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:36:41 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ4Τ4653Π4-Φ4Ι

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτηρων led, αλλαγή συνδεσμολογίας της παροχής φωτισμού σε όλους τους χώρους του ΚΔΑΠ Προβατά της ΚΕΔΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:59:11 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΡΟΛΜΠ-913

Δημοσιεύθηκε την

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 10:25:24 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 100054498 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Υ546ΜΤΛΚ-Μ3Ν

Δημοσιεύθηκε την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ P.O.S

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:12:05 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΙ5ΟΛΜΠ-Ι0Ξ

Δημοσιεύθηκε την

Εργασίες επιδιόρθωσης καθίσματος του υπ’ αρ. ΚΗΙ4418 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 9ΘΑΕ7ΛΕ-ΞΙΘ/6.4.2021 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:03:39 Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 5008 Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΜΙ7ΛΕ-ΔΤΣ

Δημοσιεύθηκε την

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:22:01 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 100068650 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨΡ46ΝΠΙΘ-17Κ

Δημοσιεύθηκε την