Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Επισκευή επιχρισμάτων k επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων στην οδό Αβέρωφ 54

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:26 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΛΧ46Ψ842-1ΥΔ

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτηρων led, αλλαγή συνδεσμολογίας της παροχής φωτισμού σε όλους τους χώρους του ΚΔΑΠ Προβατά της ΚΕΔΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:59:11 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΡΟΛΜΠ-913

Δημοσιεύθηκε την

Τροποποίηση π.π. 2021-πιστ. 2021 του ΥΠ.Α.Α.& Τ. & έγκριση επαύξησης προϋπολογισθείσας αξίας εφοδίων από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ε ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 10:23:27 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 100015981 Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΝΛ4653ΠΓ-Μ9Ν

Δημοσιεύθηκε την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ P.O.S

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:12:05 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΙ5ΟΛΜΠ-Ι0Ξ

Δημοσιεύθηκε την

Εργασίες επιδιόρθωσης καθίσματος του υπ’ αρ. ΚΗΙ4418 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 9ΘΑΕ7ΛΕ-ΞΙΘ/6.4.2021 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:03:39 Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 5008 Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΜΙ7ΛΕ-ΔΤΣ

Δημοσιεύθηκε την

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:22:01 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 100068650 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨΡ46ΝΠΙΘ-17Κ

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια υλικών και εργασίες βαψίματος ενός γραφείου στο χώρο της Πολεοδομίας, ενός γραφείου στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοικητηρίου και τοποθέτηση πλέγματος σε παράθυρα του 2ου ορόφου, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 6ΠΔΙ7ΛΕ-ΦΣΛ/6.5.2021 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:13:22 Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 5008 Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨ47ΛΕ-Κ9Ω

Δημοσιεύθηκε την

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:58:49 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΠΝ4653Π4-0ΥΦ

Δημοσιεύθηκε την

Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:31:18 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 100068650 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ7446ΝΠΙΘ-ΗΓΔ

Δημοσιεύθηκε την