629Ρ4653Π4-6ΝΝ

629Ρ4653Π4-6ΝΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/629Ρ4653Π4-6ΝΝ

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

469517

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΜΕ MIS (5067689).

01/10/2021 12:30:28

Published

Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

18044/21/ΓΠ2/1-10-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

01/10/2021 12:44:49

Published

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43428/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:59:46

Published

66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

01/10/2021 03:00:00

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

100027447

200.21

Ανακοίνωση για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021
για την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Αποστόλων Ρόδου»
«Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ»

01/10/2021 08:43:33

Published

ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

46602

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 46602/2021

01/10/2021 13:52:14

Published

613Ξ46ΨΖΣ4-5ΡΨ

613Ξ46ΨΖΣ4-5ΡΨ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/613Ξ46ΨΖΣ4-5ΡΨ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

41085

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

01/10/2021 12:54:34

Published

9ΚΛΜΩΕΤ-84Ζ

9ΚΛΜΩΕΤ-84Ζ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΛΜΩΕΤ-84Ζ

01/10/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6142

οικ.30589

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 90/2021)».

01/10/2021 13:46:19

Published

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43427/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:54:12

Published

ΩΚΝΑ46941Δ-0Ν0

ΩΚΝΑ46941Δ-0Ν0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΝΑ46941Δ-0Ν0

01/10/2021 03:00:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

99206108

Π-692

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

01/10/2021 13:41:35

Published

6ΕΘΖ46Ψ8ΧΒ-2ΒΣ

6ΕΘΖ46Ψ8ΧΒ-2ΒΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΘΖ46Ψ8ΧΒ-2ΒΣ

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233005/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 13:46:09

Published