66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

01/10/2021 03:00:00

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

100027447

200.21

Ανακοίνωση για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021
για την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Αποστόλων Ρόδου»
«Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ»

01/10/2021 08:43:33

Published

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43427/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:54:12

Published

ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΒ4469Β7Η-1Ε6

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

99206915

46602

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 46602/2021

01/10/2021 13:52:14

Published

ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

01/10/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

οικ.620445(4051)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

01/10/2021 11:38:42

Published

ΨΦΦΟ4653Π4-ΒΕ0

ΨΦΦΟ4653Π4-ΒΕ0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΦΟ4653Π4-ΒΕ0

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

470369

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ PIANONOBILE ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ» ΤΗΣ ΣΑΜ 914 ΤΟΥ ΠΔΕ 2020 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ [2020ΣΜ91400001 της ΣΑΜ 914 του ΠΔΕ]

01/10/2021 14:24:58

Published

64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΑΛ469Β7Γ-1Ω8

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

99206917

39926/1-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τομέα Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Υπολογιστών (ΚΑ 10901 Ε.Υ. Γ. ΚΟΣΙΩΡΗΣ)

01/10/2021 14:19:08

Published

ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

01/10/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35410-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό 11329701

01/10/2021 14:12:19

Published

6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΚΤ46Ψ8ΧΒ-Η1Ο

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233058/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 14:13:40

Published

9Ο75ΟΕ08-550

9Ο75ΟΕ08-550

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο75ΟΕ08-550

01/10/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

51440

655/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

01/10/2021 14:34:06

Published

99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΝΕ469Β7Ξ-ΜΔΘ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43434/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6857

01/10/2021 14:17:06

Published