ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΞΨΗ46ΨΖΣ4-4ΨΧ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨΗ46ΨΖΣ4-4ΨΧ 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 42361/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 68148500/1 #15336 30/09/2021 16:25:45

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

67Ι746Ψ8ΧΒ-ΦΝΜ https://diavgeia.gov.gr/doc/67Ι746Ψ8ΧΒ-ΦΝΜ 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 229298/2021 Ανάληψη Υποχρέωσης #6667530 #1227049 30/09/2021 16:25:43

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

63Γ646ΨΖΣ4-44Ψ https://diavgeia.gov.gr/doc/63Γ646ΨΖΣ4-44Ψ 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 42360/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 68148400/1 #15335 30/09/2021 16:25:43

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΗΒ846ΨΖΣ4-6Θ4 https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΒ846ΨΖΣ4-6Θ4 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 43876/2020 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 62390800/1 #15334 30/09/2021 16:25:40

Published

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!