ΣΥΜΒΑΣΗ για την «Προμήθεια Εργαλείων και Μικρομηχανημάτων» (κωδικοί CPV: CPV: 44510000-8 Εργαλεία, CPV: 42600000-2 Εργαλειομηχανές) για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΤΙΣΜΑ ΒΔ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ» της ομώνυμης Πράξης ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5067301.

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:58:47 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΧΞ4653Π4-ΔΩΩ

Δημοσιεύθηκε την

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 292,64 ευρώ για την προμήθεια διαχωριστικών plexi glass (CPV 44100000-1)διάφανο 3 χιλιοστών και βάσεις ΙΝΟΞ, για τα γραφεία της ΕΦΑ Πέλλας στην Έδεσσα, από την εταιρεία «ΜΟΥΤΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», ΑΦΜ: 120760020.

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:36:21 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ5Ζ4653Π4-ΗΤΨ

Δημοσιεύθηκε την

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας παραδοσιακών δομικών υλικών για την εκτέλεση εργασιών αρμολόγησης και συναφών οικοδομικών εργασιών για τις ανάγκες του υποέργου “Αρχαιολογία” του έργου “Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου”

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:20:48 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ424653Π4-69Μ

Δημοσιεύθηκε την

ΣΥΜΒΑΣΗ 3447,20€ ΧΕΠΠΑΚΗΣ ΑΕ

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:16:46 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/658Β4653Π4-5ΟΘ

Δημοσιεύθηκε την

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΥΤΑΣ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:58:19 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ4Κ4653Π4-1Ψ7

Δημοσιεύθηκε την

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:58:49 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΠΝ4653Π4-0ΥΦ

Δημοσιεύθηκε την

Απάντηση σε αίτημά σας σχετικά με α) Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφο κτήριο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου και Ευαγγελίας Λιαγκρή εμβαδού 170,94 τμ. εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίας Θεοδοσίας με τα παρεκκλήσια Ταξιαρχών και Αγ. Σεβαστιανού στη Χώρα Νάξου και β) Αλλαγή χρήσης τμήματος ισογείου από κατάστημα σε κατοικία καθώς και αντικατάσταση της οροφής απόληξης του κλιμακοστασίου, στο ως άνω ακίνητο

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:36:41 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ4Τ4653Π4-Φ4Ι

Δημοσιεύθηκε την

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΤΣΑΦΑΣ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:57:19 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΤΧ4653Π4-0ΙΞ

Δημοσιεύθηκε την