Προώθηση αιτήματος για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση στην ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 προστατευμένη περιοχή του Δέλτα του ποταμού Καλαμά (Ν.Θεσπρωτίας) με τη χρήση mini-drone.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:39:04 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 100015996 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΩΝ4653Π8-Ι3Ν

Δημοσιεύθηκε την

Αίτηση άδειας έρευνας ειδών άγριας πανίδας.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:40:29 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 100015996 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΥΩ4653Π8-ΓΕ5

Δημοσιεύθηκε την