ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

01/10/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

οικ.620445(4051)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

01/10/2021 11:38:42

Published