Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της 16/2018 μελέτης του δήμου Σερρών με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΜΟ 7531, ΚΗΥ 9081, ΚΗΥ 9070, ΚΒΡ 7175, ΕΡΖ 4442, ΚΗΙ 9518

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:27:36 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΤΡΟΛΜΠ-Π03

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της 16/2018 μελέτης του δήμου Σερρών με αριθμό κυκλοφορίαςΡΜΧ 3651

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:45:59 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΗ4ΟΛΜΠ-ΡΚΜ

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτηρων led, αλλαγή συνδεσμολογίας της παροχής φωτισμού σε όλους τους χώρους του ΚΔΑΠ Προβατά της ΚΕΔΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:59:11 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΡΟΛΜΠ-913

Δημοσιεύθηκε την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ P.O.S

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:12:05 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΙ5ΟΛΜΠ-Ι0Ξ

Δημοσιεύθηκε την