Αποδοχή παραίτησης του κ. Δεληγιάννη Δημητρίου από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:19:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 6167 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ65ΩΛΞ-ΗΨ4

Δημοσιεύθηκε την

Εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:27:47 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 6167 Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/637ΛΩΛΞ-ΔΑΓ

Δημοσιεύθηκε την