Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα

Ημερομηνία: 08/11/2021 13:27:17 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 6176 Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΞΞΩΛΤ-ΒΙΟ

Δημοσιεύθηκε την