Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. Ο.Α. 226/2011 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:38:30 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/97Φ346Ψ842-0Σ5

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:38:44 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΓ246Ψ842-ΖΞΧ

Δημοσιεύθηκε την

Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΔΜΚ ΜΕ Α/Α 184501 (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ)

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:42:09 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΩ146Ψ842-ΝΚΩ

Δημοσιεύθηκε την

Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΙΣ2), ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ, ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 566/73

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:07 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΓ946Ψ842-ΛΙ2

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εκτέλεσης Εργασίων: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΑΡ.5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:41:51 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΟ546Ψ842-Υ40

Δημοσιεύθηκε την

Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:02 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΞΟ46Ψ842-Α6Η

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:42:00 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΩΡ46Ψ842-ΜΡ1

Δημοσιεύθηκε την

Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ , ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:42:21 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΙΞ46Ψ842-95Ε

Δημοσιεύθηκε την

Ενημέρωση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,ΣΤΕΓΗ , ΠΑΤΑΡΙ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:41:53 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΖΞ46Ψ842-ΘΓΑ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:17 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω02Θ46Ψ842-29Ε

Δημοσιεύθηκε την