Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29. ΠΑΡ2. ΠΕΡΙΠΤ. (θ,ιθ,λβ) του Ν.4495/2017»

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:44:48 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΤΠ46Ψ842-Δ4Υ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων και αντικατάσταση κουφωμάτων.

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:40 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΣΡ46Ψ842-ΚΥ9

Δημοσιεύθηκε την

Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 30 ΤΟΥ Ν.4495/17

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:52 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΔ246Ψ842-ΑΕ3

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων σε όλες τις όψεις οροφοδιαμέρισματος Β’ ορόφου τριώροφης οικοδομής

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:17 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ4Α46Ψ842-817

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων σε όλες τις όψεις οροφοδιαμέρισματος Β’ ορόφου τριώροφης οικοδομής

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:18 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΖ946Ψ842-ΤΘΒ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΨΟΥΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (1.00 μ) ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΕΚ 290420713055

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:54 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΜ646Ψ842-8ΡΣ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΨΟΥΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (1.00 μ) ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΕΚ 290420713055

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:54 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΞΝ46Ψ842-ΘΩΝ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:58 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΩ246Ψ842-Χ8Ω

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Περιμετρική θερμομόνωση οριζόντιας ιδιοκτησίας 4oυ ορόφου

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:00 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΤ646Ψ842-ΞΙΓ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:11 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/900Ρ46Ψ842-36Σ

Δημοσιεύθηκε την