Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ Δ-2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:41 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΖΘ46Ψ842-ΕΗ3

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Επισκευή επιχρισμάτων k επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων στην οδό Αβέρωφ 54

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:18 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ν8Α46Ψ842-ΧΩΨ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Επισκευή επιχρισμάτων k επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων στην οδό Αβέρωφ 54

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:26 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΛΧ46Ψ842-1ΥΔ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Περιμετρική θερμομόνωση οριζόντιας ιδιοκτησίας 4oυ ορόφου

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:59 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/94Ω146Ψ842-Ε55

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Περιμετρική θερμομόνωση οριζόντιας ιδιοκτησίας 4oυ ορόφου

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:00 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΤ646Ψ842-ΞΙΓ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:11 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/900Ρ46Ψ842-36Σ

Δημοσιεύθηκε την