Χρηματικό Ένταλμα 46099/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:44:37 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΒΟ46Ψ8ΧΒ-Α7Μ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46094/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:44:23 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΤΒ46Ψ8ΧΒ-Υ9Φ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46102/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:49:09 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΞΕ146Ψ8ΧΒ-6ΥΠ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46098/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:59:48 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Τ1Γ46Ψ8ΧΒ-ΗΦΗ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46110/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 20:06:46 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΥΡ46Ψ8ΧΒ-ΕΒΑ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46097/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:41:57 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΘΗΑ46Ψ8ΧΒ-Τ1Ο

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46113/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:57:55 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΔΕ346Ψ8ΧΒ-ΔΧΓ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46100/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 20:05:11 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α4Ζ46Ψ8ΧΒ-1ΥΤ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46101/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:43:23 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/634146Ψ8ΧΒ-Ξ4Υ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46104/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:47:29 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΜΖ46Ψ8ΧΒ-2ΡΦ

Δημοσιεύθηκε την