Χρηματικό Ένταλμα 46098/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:59:48 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Τ1Γ46Ψ8ΧΒ-ΗΦΗ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46110/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 20:06:46 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΥΡ46Ψ8ΧΒ-ΕΒΑ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46099/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:44:37 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΒΟ46Ψ8ΧΒ-Α7Μ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46094/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:44:23 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΤΒ46Ψ8ΧΒ-Υ9Φ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46102/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:49:09 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΞΕ146Ψ8ΧΒ-6ΥΠ

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46109/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:50:53 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙ1Δ46Ψ8ΧΒ-3Σ3

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46106/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:53:25 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΤ946Ψ8ΧΒ-ΙΣ7

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46108/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:53:06 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΕΨΧ46Ψ8ΧΒ-704

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46096/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:41:50 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60Ι746Ψ8ΧΒ-3Υ2

Δημοσιεύθηκε την

Χρηματικό Ένταλμα 46097/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:41:57 Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οργανωτικές ομάδες: 99202041 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΘΗΑ46Ψ8ΧΒ-Τ1Ο

Δημοσιεύθηκε την