ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

01/10/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35638-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH – GREBRAD», με κωδικό 11331801 (κωδικός θέσης 3318-ΥΔ2)

01/10/2021 15:16:02

Published

ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5

01/10/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35410-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό 11329701

01/10/2021 14:12:19

Published