6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

011465

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition – SPROUT» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

01/10/2021 15:53:54

Published

ΨΒ9Ζ469ΗΡ8-97Ψ

ΨΒ9Ζ469ΗΡ8-97Ψ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ9Ζ469ΗΡ8-97Ψ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

011464

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations» – «Search and Rescue» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

01/10/2021 14:56:41

Published

92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

27741

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Emerging Printed Electronics Research Infrastructure» – «EMERGE» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

01/10/2021 14:53:11

Published