Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:11 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/900Ρ46Ψ842-36Σ

Δημοσιεύθηκε την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:49:13 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 99201077 Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΩΔ46Ψ842-ΙΗΦ

Δημοσιεύθηκε την

Απάντηση σε αίτημά σας σχετικά με α) Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφο κτήριο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου και Ευαγγελίας Λιαγκρή εμβαδού 170,94 τμ. εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίας Θεοδοσίας με τα παρεκκλήσια Ταξιαρχών και Αγ. Σεβαστιανού στη Χώρα Νάξου και β) Αλλαγή χρήσης τμήματος ισογείου από κατάστημα σε κατοικία καθώς και αντικατάσταση της οροφής απόληξης του κλιμακοστασίου, στο ως άνω ακίνητο

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:36:41 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ4Τ4653Π4-Φ4Ι

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτηρων led, αλλαγή συνδεσμολογίας της παροχής φωτισμού σε όλους τους χώρους του ΚΔΑΠ Προβατά της ΚΕΔΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:59:11 Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 53006 Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΡΟΛΜΠ-913

Δημοσιεύθηκε την

Τροποποίηση π.π. 2021-πιστ. 2021 του ΥΠ.Α.Α.& Τ. & έγκριση επαύξησης προϋπολογισθείσας αξίας εφοδίων από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ε ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 10:23:27 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 100015981 Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΝΛ4653ΠΓ-Μ9Ν

Δημοσιεύθηκε την

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 10:25:24 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 100054498 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Υ546ΜΤΛΚ-Μ3Ν

Δημοσιεύθηκε την

Προμήθεια υλικών και εργασίες βαψίματος ενός γραφείου στο χώρο της Πολεοδομίας, ενός γραφείου στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοικητηρίου και τοποθέτηση πλέγματος σε παράθυρα του 2ου ορόφου, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 6ΠΔΙ7ΛΕ-ΦΣΛ/6.5.2021 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:13:22 Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Οργανωτικές ομάδες: 5008 Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨ47ΛΕ-Κ9Ω

Δημοσιεύθηκε την

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΤΣΑΦΑΣ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:57:19 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΤΧ4653Π4-0ΙΞ

Δημοσιεύθηκε την

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΥΤΑΣ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:58:19 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οργανωτικές ομάδες: 100015966 Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ4Κ4653Π4-1Ψ7

Δημοσιεύθηκε την

ΣΥΜΒΑΣΗ 4.993,73

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:58:19 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανωτικές ομάδες: 100068650 Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΚΜ46ΝΠΙΘ-ΔΤΓ

Δημοσιεύθηκε την