9Ο75ΟΕ08-550

9Ο75ΟΕ08-550

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο75ΟΕ08-550

01/10/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

51440

655/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

01/10/2021 14:34:06

Published

ΩΚΤΒ4653Π4-8ΜΥ

ΩΚΤΒ4653Π4-8ΜΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΤΒ4653Π4-8ΜΥ

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

469426

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΩΣΤΙΚΈΣ ΑΝΑΣΚΑΦΈΣ ΣΤΗΝ ΚΎΘΝΟ» ΤΗΣ ΣΑΕ 514 – ΠΔΕ 2021 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

01/10/2021 14:39:05

Published

92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΝΞ469ΗΡ8-Υ2Κ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

27741

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Emerging Printed Electronics Research Infrastructure» – «EMERGE» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

01/10/2021 14:53:11

Published

ΨΒ9Ζ469ΗΡ8-97Ψ

ΨΒ9Ζ469ΗΡ8-97Ψ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ9Ζ469ΗΡ8-97Ψ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

011464

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations» – «Search and Rescue» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

01/10/2021 14:56:41

Published

6ΞΩΙ469Β7Κ-ΨΓ9

6ΞΩΙ469Β7Κ-ΨΓ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΩΙ469Β7Κ-ΨΓ9

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206912

22683/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

01/10/2021 14:57:32

Published

ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΤΟ469Β4Μ-ΓΥΑ

01/10/2021 03:00:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99206861

1807/35638-21

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH – GREBRAD», με κωδικό 11331801 (κωδικός θέσης 3318-ΥΔ2)

01/10/2021 15:16:02

Published

6Μ1Μ46ΨΖ3Π-1ΞΛ

6Μ1Μ46ΨΖ3Π-1ΞΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ1Μ46ΨΖ3Π-1ΞΛ

01/10/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

ΜΦ 16.2/1166/1-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22-ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

01/10/2021 15:39:54

Published

6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΠΔ469ΗΡ8-ΦΡΤ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

011465

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition – SPROUT» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

01/10/2021 15:53:54

Published

9Υ0Ξ469Β7Κ-ΡΩΒ

9Υ0Ξ469Β7Κ-ΡΩΒ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Υ0Ξ469Β7Κ-ΡΩΒ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206912

22707/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

01/10/2021 16:39:18

Published

6ΘΩ246ΨΖΥ1-ΩΥ9

6ΘΩ246ΨΖΥ1-ΩΥ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΩ246ΨΖΥ1-ΩΥ9

01/10/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

99202868

ΔΠΘ/ΔΔΚ/7695/747/01.10.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

01/10/2021 16:41:47

Published