ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΡΕΩ46Ψ8ΧΒ-ΚΛΘ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΕΩ46Ψ8ΧΒ-ΚΛΘ 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 229241/2021 Ανάληψη Υποχρέωσης #6667426 #1227050 30/09/2021 16:25:50

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60ΛΩ46ΨΖΣ4-0Ψ0 https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΛΩ46ΨΖΣ4-0Ψ0 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 33180/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 68148300/1 #15338 30/09/2021 16:25:50

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΙΑ046ΨΖΣ4-ΙΨΧ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΑ046ΨΖΣ4-ΙΨΧ 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 42790/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 68148200/1 #15339 30/09/2021 16:25:53

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Υ9Α46ΨΖΣ4-ΚΞ2 https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ9Α46ΨΖΣ4-ΚΞ2 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 36479/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 63241800/1 #15340 30/09/2021 16:25:56

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΝΓ746Ψ8ΧΒ-11Η https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΓ746Ψ8ΧΒ-11Η 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 228577/2021 Ανάληψη Υποχρέωσης #6666084 #1227051 30/09/2021 16:25:56

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Κ4746ΨΖΣ4-Λ38 https://diavgeia.gov.gr/doc/9Κ4746ΨΖΣ4-Λ38 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 41495/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 67122600/1 #15341 30/09/2021 16:25:58

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗΔΧ46ΨΖΣ4-ΠΣΠ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΔΧ46ΨΖΣ4-ΠΣΠ 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 41496/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 67122700/1 #15342 30/09/2021 16:26:00

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ38Ο46ΨΖΣ4-0Ι8 https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ38Ο46ΨΖΣ4-0Ι8 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 41494/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 67122800/1 #15343 30/09/2021 16:26:02

Published

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΡΗΖ346Ψ8ΧΒ-3Κ4 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΗΖ346Ψ8ΧΒ-3Κ4 30/09/2021 03:00:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 230122/2021 Ανάληψη Υποχρέωσης #6664875 #1227052 30/09/2021 16:26:03

Published

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΤ6Τ46ΨΖΣ4-249 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ6Τ46ΨΖΣ4-249 30/09/2021 03:00:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 29923/2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 95020800/1 #15344 30/09/2021 16:26:06

Published