613Ξ46ΨΖΣ4-5ΡΨ

613Ξ46ΨΖΣ4-5ΡΨ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/613Ξ46ΨΖΣ4-5ΡΨ

01/10/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

99203026

41085

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

01/10/2021 12:54:34

Published

Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ73Τ469Β7Ξ-ΧΦΤ

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

18044/21/ΓΠ2/1-10-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

01/10/2021 12:44:49

Published

629Ρ4653Π4-6ΝΝ

629Ρ4653Π4-6ΝΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/629Ρ4653Π4-6ΝΝ

01/10/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

469517

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΜΕ MIS (5067689).

01/10/2021 12:30:28

Published

ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΛ07ΛΛ-1ΗΘ

01/10/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

οικ.620445(4051)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

01/10/2021 11:38:42

Published

ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ

ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ

01/10/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

6299

26728

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης

01/10/2021 10:45:14

Published

ΨΨΣ246ΨΖ3Π-Α2Σ

ΨΨΣ246ΨΖ3Π-Α2Σ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΣ246ΨΖ3Π-Α2Σ

01/10/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

1942

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

01/10/2021 09:39:33

Published

66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΖΥ4658Χ2-ΥΓΞ

01/10/2021 03:00:00

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

100027447

200.21

Ανακοίνωση για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021
για την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Αποστόλων Ρόδου»
«Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ»

01/10/2021 08:43:33

Published

9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η9946Ψ8ΧΒ-ΚΜΝ

01/10/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

233055/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

01/10/2021 14:01:25

Published

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΞΧ469Β7Ξ-ΣΤ3

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43428/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:59:46

Published

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γ.3.1

https://diavgeia.gov.gr/doc/695Ο469Β7Ξ-ΒΞ1

01/10/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

43427/01.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 6899.01

01/10/2021 13:54:12

Published